Posts Tagged: weapon

What?…..

What?…..

Crows bites…

Crows bites…

Ecstasy

Ecstasy

Riesbyfe Stridberg.

Riesbyfe Stridberg.

Lolitas en accion (bueno no tanto).

Lolitas en accion (bueno no tanto).

Imprevisto???…

Imprevisto???…

Mecha musume counter atack

Mecha musume counter atack

Indesicion????

Indesicion????

Sexy Gunsilingers…….

Dual slayers……………

5 squad….. gooooo!!!

5 squad….. gooooo!!!

Tira.

Tira.